Pasaka

Zini, dēls, bija tāda valsts, kurā dzīvo gurķu lasītāji, kredītspeciālisti un celtnieki. Un visi viņi runāja par to, cik lepniem viņiem vajadzētu būt ar savu valsti, kurai dieviņš netika piešķīris nekādas īpašās dabas dāvanas, toties apveltījis iedzīvotājus ar ārprātīgām prāta spējām, ar kurām tad būtu arī jāsoļo priekšā visai pārējai pasaulei.
Un tad pienāca brīdis, kad tiešām vajadzēja soļot…