2012. gada spārnotākā vizualizācija

Kā rakstīja mans draugs, papildus dzimtajai valodai un dažām svešvalodām, es runāju vēl trīs valodās: sarkasms, ironija un nenormatīvā leksika. Tālāk būtu jāseko buķetei ar visu šo trīs valodu savienojumu, bet iesākumā citāts no RLB latviešu valodas attīstības kopas mājaslapas:

Aizritot 2012. gadam, RLB latviešu valodas attīstības kopa (LVAK) sadarbībā ar Latvijas Rakstnieku savienību un Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisiju apkopoja un izvērtēja gada vārda, nevārda un spārnotā teiciena kandidātus.

Ikgadējā visas sabiedrības aptauja notika jau 10. reizi, tāpēc vērtētājiem, kā arī visiem novērotājiem un dalībniekiem nu ir iespējams rast secinājumus par latviešu valodas tendencēm un pārmaiņām valodas lietotāju attieksmē ilgākā laika periodā.

Aptaujā ir trīs katēgorijas. Tās kopā ar atskatu uz iepriekšējos gados uzvarējušiem vārdiem un teicieniem ir sniegtas šeit: gada vārds, nevārds un teiciens.

21. janvārī žūrija paziņoja rezultātus:

2012. gada vārds — «ziemotne».
2012. gada nevārds — «uzrunāt (problēmu)».
2012. gada spārnotais teiciens – «Vilks paziņoja, ka Lapsas sūdzība par Zaķa pārkāpumu tiks izskatīta».

Un tagad es pasludinu 2012. gada spārnotāko vizualizāciju.

2012. gada spārnotākā vizualizācija. Autors: RLB LVAK.
2012. gada spārnotākā vizualizācija. Autors: RLB LVAK.

Ibio, valodnieki, nopietni, WTF?