Būtisks jaunums no Talsu tipogrāfijas

Talsu tipogrāfija beidzot ir pārgājusi uz CTP, kas iezīmēs jaunu laikmetu šajā tipogrāfijā un tās klientiem tas noteikti nāks pa prātam. Jāatzīmē, ka tā ir viena no pēdējajām vērā ņemamajām tipogrāfijām Latvijā, kas vēl nebija pārgājušas uz šo tehnoloģiju.

No manas puses jau ir aizsūtīts pirmais darbs drukai, redzēsim, kā viņi spēj izmantot savas priekšrocības. Katrā ziņā man tagad dzīve ir daudz vieglāka (un ticu, ka neba man vienīgajam), jo tā vietā, lai katru reizi taisītu viņiem separācijas, beidzot kā baltais cilvēks varu sūtīt kompozītā failus.